KNSA District 4

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie is de belangenbehartiger en steunpilaar voor alle schietsportverenigingen en sportschutters in Nederland.

▲Boven
▼Onder

Login

Districtsledenvergadering KNSA District 4 - 2019 (Boekjaar 2018)

Districtsledenvergadering KNSA District 4 - 2019 (Boekjaar 2018) 14 maart 2019

AAN: De besturen van de Schietsportverenigingen in District 4

Het is mij een genoegen om u namens de voorzitter van ons District uit te mogen nodigen voor de Districtsledenvergadering die gehouden zal worden op donderdag 14 maart a.s. in restaurant “De Doelen”, Markt 18-19 in Waalre. Aanvang 20.00 uur.

Indien u aan de vergadering wenst deel te nemen wordt u vriendelijk verzocht dit per email vóór 5 maart kenbaar te maken: (Volg hiervoor deze link) 
Gelieve de naam en nummer van de vereniging te vermelden alsmede het aantal personen dat de vergadering komt bezoeken.

Per reguliere post ontvangt u alleen de convocatie van deze DLV.
Alle overige stukken en bijlage(s) zijn te vinden op de website van het district: www.knsa-d4.nl onder het menu Nieuws/District 4-nieuws

Wim van Grimbergen
Secretaris KNSA-District 4

 Agenda:pdf190314-Convocatie-DLV2019-District4-bijlagen.pdf

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Notulen van de jaarvergadering 2018 (pdfZie bijlage)
 4. Ingekomen stukken.
 5. Mededelingen.
 6. Verslag secretaris (zie bijlage).
 7. Verslagen DTC’s (zie bijlagen vwb de ingekomen verslagen).
 8. Bestuursbenoeming.
  • Aftredend herkiesbaar:
   DTC-LG: Arjen van Aalderen, herkiesbaar
   DTC-KKG: Frans van Alst, herkiesbaar
   DTC-KLEI: Deef Kluyt, herkiersbaar
  • Het bestuur stelt voor te benoemen: 
   DTC-LG: Arjen van Aalderen
   DTC-KKG: Frans van Alst
   DTC-KLEI: Deef Kluyt
  • Vacature: 
   Geen
  • Kandidaten kunnen zich uiterlijk tot 14 dagen voor de DLV kenbaar maken bij de voorzitter of secretaris van District 4, of via mail volg hiervoor deze link. 
   Zie ook Huishoudelijk reglement art 29,
 9. Financieel verslag 2018 / Activiteitenplan en begroting 2019 (pdfZie bijlage)
 10. Rondvraag.
 11. Presentatie Directeur KNSA en werkorganisatie inzake actuele onderwerpen, zoals:
  • Het ledenverloop bij schietsportverenigingen; en het onderzoek naar afgemelde en bestaande sportschutters.
  • De ontwikkelingen omtrent de invoering van de EU-vuurwapenrichtlijn
 12. Sluiting.

1.    Presentatie door directeur KNSA en werkorganisatie over het Meer Jaren Beleidsplan (te downloaden via de KNSA site www.knsa.nl).www.knsa.nl).

Copyrights 2019 © Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie - District 4