KNSA District 4

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie is de belangenbehartiger en steunpilaar voor alle schietsportverenigingen en sportschutters in Nederland.

▲Boven
▼Onder

Login

Districtsledenvergadering KNSA District 4 - 2020 (Boekjaar 2019-2)

Districtsledenvergadering KNSA District 4 - 2010 (Boekjaar 2019) 12 maart 2020

AAN: De besturen van de Schietsportverenigingen in District 4

Vanwege het coronavirus en de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s en de risico’s voor verspreiding van het virus, had het Algemeen Bestuur in gezamenlijkheid met het Districtsbestuur, besloten om de Districtsledenvergadering van 12 maart j.l. af te gelasten.

Het Districtsbestuur wilt u toch een Districtsledenvergadering aanbieden. “Social distancing” maakt dit mogelijk en het is mij daarom een genoegen om u namens de voorzitter van ons District uit te mogen nodigen voor de
Districtsledenvergadering die gehouden zal worden op donderdag 16 juli a.s. in restaurant “De Doelen”, Markt 18-19 in Waalre. Aanvang 20.00 uur.

De vergadering zal ook te volgen zijn via een Livestream URL, waarvan de link op 16 juli via de Districtswebsite https://www.knsa-d4.nl/nieuws/district-4-nieuws/809-districtsledenvergadering-knsa-district-4-2020-boekjaar-2019-2.html wordt gepubliceerd.

Vragen vooraf en tijdens de vergadering zijn te stellen via mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Er zal dit jaar in de Districts Ledenvergadering geen bijdrage zijn van de Directeur KNSA en werkorganisatie, de heer Sander Duisterhof zijn. Als gevolg hiervan verwacht het Districtsbestuur dat het een zeer korte Districtsledenvergadering zal zijn.

 • Indien u aan de vergadering wenst deel te nemen wordt u vriendelijk verzocht dit per email vóór 7 juli kenbaar te maken: Volg daarvoor deze link.
  Gelieve de naam en nummer van de vereniging te vermelden evenals het aantal personen dat de vergadering komt bezoeken (max 2).
 • In het kader van Corona: Mocht het aantal bezoekers te hoog worden dan zullen de bezoekende verenigingen benaderd worden om maar één persoon af te vaardigen.
 • Verenigingen welke de vergadering willen volgen maar niet naar Waalre willen komen worden ook verzocht om dit vóór 7 juli kenbaar te maken.
  Die verenigingen wordt de mogelijkheid geboden om de vergadering per LifeStream te volgen door op onderstaand Lifestream logo te klikken.

  thumb Lifestream mocht dat niet lukken dan kan ook deze link in de webbrowser worden gekopieerd: https://youtu.be/yqs-Tsa6U4s

 • Vragen vooraf en tijdens de vergadering zijn te stellen via mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Per reguliere post ontvangt u alleen de convocatie van deze DLV.
Alle overige stukken en bijlage(s) zijn te vinden op de website van het district: www.knsa-d4.nl onder het menu Nieuws/District 4-nieuws

Wim van Grimbergen
Secretaris KNSA-District 4

 

 Agenda: pdf200716-Convocatie-DLV2020-District4-inclBijlage.pdf

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Notulen van de jaarvergadering 2019 (pdfzie bijlage)
 4. Ingekomen stukken.
 5. Mededelingen.
 6. Verslag secretaris (pdfzie bijlage)
 7. Verslagen DTC’s (pdfzie bijlage)
 8. Bestuursbenoeming.
  • Aftredend herkiesbaar:
   Secretaris: Wim van Grimbergen (Herkiesbaar)
   DTC-P; Peter Severins (Herkiesbaar)
  • Het bestuur stelt voor te benoemen: 
   Secretaris: Wim van Grimbergen 
   DTC-P; Peter Severins 
  • Vacature: 
   Geen
  • Kandidaten kunnen zich uiterlijk tot 14 dagen voor de DLV kenbaar maken bij de voorzitter of secretaris van District 4, of via mail volg hiervoor deze link. 
   Zie ook Huishoudelijk reglement art 29,
 9. Financieel verslag 2019 / Activiteitenplan en begroting 2020 (pdfzie bijlage)
 10. Rondvraag.
 11. Presentatie Directeur KNSA en werkorganisatie inzake actuele onderwerpen, zoals:
  • Ontwikkelingen in Wet- en regelgeving en digitalisering in de schietsport.
 12. Sluiting.

1.    Presentatie door directeur KNSA en werkorganisatie over het Meer Jaren Beleidsplan (te downloaden via de KNSA site www.knsa.nl).www.knsa.nl).

Copyrights 2019 © Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie - District 4