Einduitslag/Endergebnis LG/LP Post League 2020

Beste schietsportvrienden / Liebe Schiessportfreunde,

Duitse mail onderstaand / Deutsche Post unten.

NEDERLANDSE MAIL:

Beste Schietsportvrienden,

Nadat ik enig commentaar had gekregen over het competitielogo heb ik nieuwe logo's gemaakt welke op allerlei momenten gebruikt kunnen worden:
thumb Logo Post League thumb Logo PostLeagueLgLpKNSA D4 thumb Logo PostLeagueLgLpInterNational
Zoals het er nu uitziet gaat District 1 (Groningen, Friesland, Drente, Overijsel en Noord-Oost Polder) volgend jaar ook aan de competitie deelnemen.
Zij zullen gebruik maken van zelfde competitie-formule als voor District 4 was toegepast. Zij krijgen dan ook hun eigen competitie en nemen automatisch deel aan de (Inter-)Nationale competitie. Het nieuwe logo is daarmee ook voorbereid voor de deelname door District 1 het volgend jaar.

De resultaten van de ZEVENDE competitieronde zijn verwerkt en hiermee is tevens de EINDUITSLAG opgemaakt.
De EIND-uitslag van de postcompetitie is op dezelfde plaats te vinden als voor de vorige ronde van toepassing was op:
https://www.knsa-d4.nl/nieuws/postcompetitie-lg-lp.html

Deze Einduitslag is tot stand gekomen door gebruik te maken van de beste 5 scores uit de 7 ingestuurde wedstrijdrondes. Dit is zowel voor de persoonlijke uitslagen als voor de teamuitslagen gebeurd.

Medailles:
Schutters en teams die in de einduitslagen groen gemerkt zijn krijgen medailles.
De medaille-formule is:

 • Om voor een prijs in aanmerking te kunnen komen moeten dit jaar minimaal 5 scores ingestuurd zijn.
 • Bij één t/m drie deelnemers 1 prijs (Alléén 1e plaats)
 • Bij drie t/m zes deelnemers 2 prijzen (Eerste en tweede plaats)
 • Bij zeven of meer deelnemers 3 prijzen (Eerste, tweede en derde plaats)
 • Alle deelnemers krijgen een herinnering, welke een relatie heeft onder welke omstandigheden de competitie dit jaar doorgang heeft gehad.
 • Medailles en herinneringen worden naar de verenigingswedstrijdleiders opgestuurd. (Wanneer is afhankelijk van toeleveringen en verstuurmogelijkheden als gevolg van de coronamaatregelen)

Inschrijving voor Post League 2021.
Binnenkort wordt via een aparte mail het inschrijfformulier tbv de competitie 2021 naar de verenigingen gestuurd. Het inschrijfformulier is een combinatie van Inschrijfformulier en Scoreformulier geworden. De instructies die bij dit Excel-bestand worden meegestuurd zullen het duidelijk maken. Het verwerken van de competitiescores zal hetzelfde zijn als dit jaar het geval was.

BEDANKJE voor Peter en Elly Moeskops:

thumb Peter Elly bedanktZoals iedereen weet heb ik dit jaar de competitie overgenomen van Peter en Elly Moeskops, welke de competitie 17 jaar onder hun hoede hebben gehad. Het bronzenbeeldje (13*8 cm) is namens de Postcompetitie-deelnemers samen met al jullie eigen veelal creatief zelf gemaakte bedankjes en bedankwoordjes aan Peter en Elly Moeskops gegeven.
Het bronzenbeeldje is gemaakt door de autodidact Ger van Tankeren (geb 1937), waarmee hij door middel van dit beeldje "Een nieuw toekomstperspectief" wilt weergeven.

Blijft mij iedereen fijne kerstdagen en een goede roetsch in het nieuwe jaar en sportief 2021 toe te wensen, maar blijf vooral gezond.
kerstgroet post league

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUITSE MAIL:

Liebe Schiessportfreunde,

Nachdem ich einige Kommentare zum Wettbewerbslogo erhalten habe, habe ich verschiedene Logos gemacht, die ab jetz verwendet werden:
thumb Logo Post League thumb Logo PostLeagueLgLpKNSA D4 thumb Logo PostLeagueLgLpInterNational
Wie es jetzt aussieht, wird auch Distrikt 1 (Groningen, Friesland, Drente, Overijsel und Noord-Oost Polder) nächstes Jahr an dem Wettbewerb teilnehmen.
Sie verwenden dieselbe Formel wie für Distrikt 4. Sie bekommen ihren eigenen Wettbewerb und nehmen automatisch am (Inter-)Nationaler Wettbewerb. Das neue Logo ist daher auch für die Teilnahme von Distrikt 1 im folgenden Jahr vorbereitet.

Die Ergebnisse der SIEBTE PostWettbewerbRunde wurden verarbeitet und damit wurde auch das ENDERGEBNIS erstellt.
Das ENDERGEBNIS des Post Leagues finden Sie an derselben Stelle wie in der vorherigen Runde.
https://www.knsa-d4.nl/nieuws/postcompetitie-lg-lp.html

Dieses Endergebnis wurde unter Verwendung der besten 5 Ergebnisse aus den 7 eingereichten Wettbewerbsrunden ermittelt. Dies wurde sowohl für die persönlichen Ergebnisse als auch für die Team-ergebnisse durchgeführt.

Medaillen:
Schützen und Teams, die in den endergebnissen grün markiert sind, erhalten Medaillen.
Die Medaillenformel lautet:

 • Um sich für einen Preis zu qualifizieren, müssen in diesem Jahr mindestens 5 Scores eingereicht werden.
 • 1 Preis für ein bis drei Teilnehmer (nur 1. Platz)
 • Mit drei bis sechs Teilnehmern 2 Preise (erster und zweiter Platz)
 • Bei sieben oder mehr Teilnehmern 3 Preise (erster, zweiter und dritter Platz)
 • Alle Teilnehmer erhalten eine Erinnerung, die eine Beziehung hat, unter welchen Umständen der Wettbewerb in diesem Jahr stattfand..
 • Medaillen und Erinnerungen werden an die Wettbewerbsleiter des Verbandes geschickt. (Wann hängt von Lieferungen und Versandoptionen aufgrund der Koronamaßnahmen ab)

Registrierung für die Post League 2021.
Das Anmeldeformular für den Wettbewerb 2021 wird in Kürze per separater E-Mail an die Vereine gesendet. Das Anmeldeformular ist diese mal einer Kombination aus Anmeldeformular und Scoreformular geworden. Die Anweisungen bei dieser Excel-Datei machen dies deutlich. Die Verarbeitung der ergebnisse wird die gleiche sein wie in diesem Jahr.

DANKE SCHöN an Peter und Elly Moeskops:
thumb Peter Elly bedankt
Wie jeder veilleicht weiß, habe ich dieses Jahr den Post League von Peter und Elly Moeskops übernommen. Peter und Elly haben die den Post League 17 Jahre lang geleitet. Die Bronzestatue (13 * 8 cm) wurde Peter und Elly Moeskops im Namen der Teilnehmer des Post-Leagues zusammen mit all Ihren eigenen, meist kreativ selbst gemachten Dankesnotizen übergeben.
Die Bronzestatue wurde vom Autodidakten Ger van Tankeren (geb. 1937) angefertigt, mit dem er mit dieser Statue "Eine neue Zukunftsperspektive" darstellen will.

Bleibt mir Sie weiterhin frohe Weihnachten und einen guten Rutsch im neuen Jahr und im sportlichen Jahr 2021 zu wünchen, aber bleiben Sie vor allem gesund.

kerstgroet post league

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Met vriendelijke groet / Mit freundlichen Grüßen,

W.G.G.M. (Wim) van Grimbergen
Competitieleider LG/LP
.........................................................................................
Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie
District 4 - Limburg, Noord-Brabant en Zeeland
Beeckerhof 6, 6071 BX Swalmen
m.i.v. 1 feb: Merkelbeekerstraat 43-A, 6441 KJ Brunssum
.........................................................................................
www.knsa.nl / www.knsa-d4.nl / mailadres PC lglp
https://www.knsa-d4.nl/nieuws/postcompetitie-lg-lp.html