KNSA District 4

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie is de belangenbehartiger en steunpilaar voor alle schietsportverenigingen en sportschutters in Nederland.

▲Boven
▼Onder

Login

Invloed Corona op start PostLeague LG/LP 2021 (2)

thumb Logo Post League thumb Logo PostLeagueLgLpInterNational

Beste schietsportvrienden / Liebe Schiessportfreunde,

Duitse mail onderstaand / Deutsche Post unten.

NEDERLANDSE MAIL:

Beste schietsportvrienden

Zowel in Nederland, Duitsland als Frankrijk is door de overheid aangekondigd dat als gevolg van de corona pandemie de beperkingen tot zeker het einde van maart gehandhaafd blijven.
Als gevolg hiervan kan de Post-league LG/LP nog steeds niet van start gaan. In onze vorige mededeling hadden wij aangegeven dat het ongewis was of na 2 maart de beperkingen verlengt zouden worden, helaas is dat nu het geval.

De uitbreiding van de maatregelen tot zeker het einde van deze maand heeft nu tot gevolg dat wij de de inleverdata voor alle rondes een maand opschuiven. Augustus zal niet gebruikt worden in verband met vakanties en zal ronde 8 in december ingeleverd moeten worden.

Hierdoor gaat de uiterste inleverdata er als volgt uitzien:
R1 30-apr - R2: 31-mei - R3: 30-jun - R4 31-jul 
R5: 30-sep - R6: 31-okt - R7: 30-nov - R8: 20-dec

Blijf allen gezond en laten we hopen dat we in april weer mogen schieten.

Als er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen via E-mail of mobiele telefoon

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUITSE MAIL:

Liebe Schiessportfreunde,

Die Regierung hat in den Niederlanden, in Deutschland und in Frankreich angekündigt, dass die Maßnahmen infolge der Koronapandemie mindestens bis Ende März aufrechterhalten wird.
Infolgedessen kann die Post-League LG / LP immer noch nicht abheben. In unserer vorherigen Mitteilung hatten wir darauf hingewiesen, dass es ungewiss ist, ob die Beschränkungen nach dem 2. März verlängert werden, leider ist dies jetzt der Fall.

Die Verlängerung der Maßnahmen bis mindestens das Ende dieses Monats bedeutet nun, dass wir die Einreichungstermine für alle Runden um einen Monat verschieben. August is Urlaubmontat und wird dadurch nicht verwendet, ingefolgdessen muss Dezember für die letzte Runde benutzt werden.

Dadurch sieht die Frist für die Einreichung folgendermaßen aus:
R1 30. April - R2: 31. Mai - R3: 30. Juni - R4 31. Juli
R5: 30. September - R6: 31. Oktober - R7: 30. November - R8: 20. Dezember

Bleibt alle gesund und wir hoffen dass wir im April wieder schießen können.

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns über E-Mail zu kontaktieren oder Mobiltelefon 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Met vriendelijke groet / Mit freundlichen Grüßen,

W.G.G.M. (Wim) van Grimbergen
Competitieleider LG/LP
.........................................................................................

Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie
District 4 - Limburg, Noord-Brabant en Zeeland
Merkelbeekerstraat 43-A, 6441 KJ Brunssum
Mob: Mobielnr PC lglp
.........................................................................................
www.knsa.nl / www.knsa-d4.nl / mailadres PC lglp
https://www.knsa-d4.nl/nieuws/postleague-lg-lp.html-lg-lp.html
https://bit.ly/postleaguelglp

Copyrights 2019 © Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie - District 4